SEGO spółka z o.o. jest zakładem przerobu odpadów komunalnych i działa od roku 2005. Niemniej jednak inicjatywa sortowania w Rybniku powstała wcześniej – już w roku 2002 – początkowo pod szyldem naszej partnerskiej firmy.

Wraz z rozwojem technologii służących do procesów sortowania odpadów w miejscu niewielkiej i prostej technologicznie sortowni powstała stacja segregacji odpadów komunalnych o rocznej zdolności przerobowej 134 000 Mg, która pozwala na uzyskanie 20 różnych frakcji odpadowych.

Obecnie modernizujemy naszą instalację do przetwarzania odpadów komunalnych w celu dostosowania jej do zmieniających się przepisów prawa przy wykorzystaniu najlepszej dostępnej technologii (BAT).

Nasza firma podejmuje różne inicjatywy proekologiczne i edukacyjne. Więcej o naszych osiągnięciach w zakładce edukacja ekologiczna.