PRZETWARZAMY :

  • ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
  • ODPADY SELEKTYWNIE ZBIERANE
  • ODPADY WIELKOGABARYTOWE
  • ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
  • GRUZ BUDOWLANY I ODPADY POREMONTOWE
  • ODPADY PRZEMYSŁOWE